Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijwielenshop.be

Hiermee komen alle eerdere leveringsvoorwaarden te vervallen.
Artikel 1. Belgisch recht
1.1 Op onze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.
1.3 Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.
1.4 Rijwielenshop.be is een initiatief, handelsnaam en webwinkel van Rijwielen Hermans, Jozef Hermans, Antwerpsesteenweg 139, 2390 Malle ingeschreven Ondernemingsnummer BE 0436.849.101

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.
2.2 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt Rijwielenshop.be het recht een geplaatste order te annuleren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben bevestigd.

Artikel 3 Product
3.1 De door u bestelde artikelen, fiets(en) word(t)(en) door Rijwielenshop fabrieksklaar afgeleverd.
Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.
* U kan deze laten monteren in onze fietsenwinkel te Malle mits meerprijs.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4.2 Betaling kan vooraf of tijdens aflevering geschieden. Vooraf betalen kan door middel van overschrijving, Paypall, Bancontact of andere. Bij het ophalen in Malle kan u contant, met Ecocheques of contant betaald worden.  

Artikel 5. Levering
5.1 Indien u de fiets op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de fiets bij u laten bezorgen. Indien niemand aanwezig is zijn wij niet aansprakelijk voor laattijdigheid.
5.2 De fiets(en) en/of accessoire(s) kunnen ook door de koper in onze winkel, gelegen aan de Antwerpsesteenweg 139 te Malle, worden opgehaald. Hiermee vervallen uiteraard de verzendkosten. Voor de openingstijden, raadpleegt de koper de website. 

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht
6.1 Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen dat u op grond van enige overeenkomst aan Rijwielenshop.be verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie, Aansprakelijkheid en reclames
7.1  Rijwielenshop.be hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd in onze winkel / werkplaats op ons adres: Antwerpsesteenweg 139 te Malle. Op dit adres kunt u tevens terecht voor alle andere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw fiets. De winkel is van maandag namiddag, dinsdag tot en met zaterdag geopend van 9:00 tot 18.00 uur, sluitingsdag donderdag.
7.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. De meldingstermijn is dus zeven (7) werkdagen.
7.3 Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening.
7.4  Rijwielenshop.be vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

Artikel 8. Verzekeringen
8.1 Rijwielenshop.be biedt verschillende diefstal/schadeverzekeringen aan. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar onze winkel.

Artikel 9. Wet kopen op afstand
9.1 In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij Rijwielenshop.be het recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag u gebruik maken van het herroepingsrecht. Een product mag u dan retour sturen indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking en zonder zichtbare gebruikssporen. U dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt eenvoudig een mailtje sturen naar info@rijwielenshop.be  met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in dit mailtje aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).

Artikel 10. Uitsluitingen
10.1 In geval er sprake is van overmacht ( niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen ), behoudt Rijwielenshop.be zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen
11.1 Maten, voorraad, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten.
11.2 Rijwielenshop.be behoudt het recht om bij een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden.
11.3 Rijwielenshop.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor te late levering. Indien de levering langer dan 7 werkdagen is kan de klant afzien van zijn aankoop en zal het aankoopbedrag teruggestort worden.